ZSW GIS
POWIAT ŻYWIECKI
Plan powiatu
Plan powiatu jest to serwis dedykowany mieszkańcom całego terenu Żywiecczyzny. To tutaj znajduje się szerokie spektrum danych opisowych z naciskiem na ich przestrzenne odniesienie.
Funkcją portalu jest prezentacja różnorodnych danych na tle ortofotomapy o największej możliwej rozdzielczości oraz mapy ewidencyjnej budynków i działek wraz z osiami dróg i ulic. Mapa zawiera lokalizację obiektów użyteczności publicznej (instytucje, urzędy, służby i straże, obiekty oświaty i nauki oraz służby zdrowia wraz z infrastrukturą z nią związaną), oraz innych obiektów, istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców (np. przystanki autobusowe). Ponadto wśród pozostałych elementów, baza adresowa zawiera m.in. rejestry firm, stowarzyszeń i innych organizacji, rejestry ośrodków szkolenia kierowców, etc.
Narzędzia w portalu
W portalu każdy internauta ma do dyspozycji wiele narzędzi, m.in. wyszukiwania obiektów, pomiaru odległości i powierzchni, czy też wyznaczania tras pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi punktami na mapie. Ponadto wiele przycisków funkcyjnych umożliwia płynne poruszanie się po części mapowej jak i opisowej. Serwis jest łatwy w obsłudze dzięki dostępnego panelu pomocy ze szczegółową informacja o każdym narzędziu.
powrót do strony głównej